Register RitueelbegeleidersDementie vriendelijk ritueel begeleidster

Voorgoed

Voorgoed betekent voor altijd en staat voor het 'goede'. 'Voorgoed' wil u coachen bij het afscheid nemen en bij het maken van een nieuw begin. 'Voor' verwijst naar 'na'.
Er is leven na verlies en dat leven kan goed zijn, kan weer goed worden. De laatste letter van 'Voor' is daarom lentegroen gekleurd en verwijst naar een nieuw begin.

Het symbool van 'Voorgoed' is opgebouwd uit een driehoek en een cirkel. De horizontale lijn van de driehoek verwijst naar de verbinding tussen mensen. De verticale lijnen verwijzen naar de verbinding met het hogere. Voor de een is dat 'God', voor de ander 'energie' of 'een kracht'.
De cirkel verwijst naar de 'cirkel van het leven'. De cirkel is rond.

'Voorgoed' is lid van de Landelijke Beroepsvereniging van Ritueelbegeleiders.

'Iedereen sterft maar niemand is dood.'

(een Tibetaans gezegde)