Register RitueelbegeleidersDementie vriendelijk ritueel begeleidster

Welkom

Alleen met je hart kun je goed zien


Ritueelbegeleiding
De dood hoort bij het leven en komt toch vaak ongewenst en onverwacht. Wat kun je je uit het veld geslagen voelen! Ontreddering, verdriet, verwarring, boosheid en misschien ook opluchting spelen - door elkaar - een rol.
Mijn vraag aan u is hoe u afscheid nemen van uw dierbare? Wilt u een actieve rol spelen bij de voorbereiding of tijdens het afscheid? Hoe wilt u dat doen? Wie wil er iets doen? En wat?
Ik ga met u op zoek naar antwoorden. Met beelden, muziek, tekst en rituelen kunnen we uitdrukking geven aan de betekenis die hij of zij voor u had en heeft. Carina kan u coachen, op ideeën brengen en voorgaan tijdens het afscheid.

Ritueelbegeleiden bij afscheid

Omgaan met verlies
Niemand ontkomt aan zijn of haar lot. Verlies manifesteert zich op verschillende manieren en in diverse hoedanigheden. Ben je een dierbare verloren, je gezondheid, werk, thuisland of ervaar je ander gemis? Zijn er gezins- of familieproblemen, ben je altijd moe, somber of heb je een burnout? Ik loop graag een stukje met je mee en hoop een wegwijzer te zijn in jouw land van rouw. 

Omgaan met verlies

Zingevings- of levensvragen
Als het einde van uw leven in zicht is of op andere - kantel - momenten in uw leven kunnen vragen over de betekenis of zin opdoemen. Graag verken ik ze met u!!

Zingevings- en levensvragen

Alle volwassenen waren ooit kinderen…..
maar slechts weinigen van hen herinneren het zich

Antoine de Saint Exupery