Register RitueelbegeleidersDementie vriendelijk ritueel begeleidster

Omgaan met verlies

Wek mijn zachtheid weer
geef mij terug de ogen van een kind
dat ik zie was is en mij toevertrouw
en het licht niet haat
(Huub Oosterhuis)


Omgaan met verlies
Soms gebeuren er dingen in je leven waar je niet om hebt gevraagd en die je ook niet wilt. Je hebt het er toch mee te doen! Maar ... je hoeft het niet alleen te doen. Denk hierbij aan verlies ten gevolge van overlijden, verlies van baan, thuisland, ongewilde kinderloosheid, familieproblemen en andere.
Verlies en ook onbewust verlies kan zich manifesteren in onrust, slapeloosheid, irritatie, depressie, schuld- of schaamtegevoelens, burn-out of andere onaangename manieren van zijn.
Samen gaan we op zoek naar de bron, de manier waarop je er mee omgaat en je ermee om kunt gaan en door middel van verschillende werkvormen laten we binnen - buiten komen. 
Het doorleven van het verlies of de rouw, lucht op en geeft ruimte. De levensenergie kan weer stromen en brengt nieuwe mogelijkheden.
Ik volgde de opleiding 'Omgaan met verlies' bij Het land van Rouw en doorliep mijn eigen land van rouw. Met deze kennis en ervaring kan en wil ik ook jou begeleiden.

Bel of mail gerust voor meer informatie.