Dementie vriendelijk ritueel begeleidster

Welkom

Ik geloof dat de dood onvermijdelijk is
maar meer nog dat de liefde even sterk is als de dood.Aad van Lunteren

De dood hoort bij het leven en komt toch vaak ongewenst en onverwacht. De dood roept gevoelens op als ontreddering, verdriet, verwarring, boosheid en misschien ook opluchting.
 
Hoe wilt u afscheid nemen van uw dierbare? Wilt u een actieve rol spelen bij de voorbereiding of tijdens het afscheid? Hoe wilt u dat doen? Wie wil er iets doen? En wat?

'Voorgoed, ritueel begeleiding bij afscheid', Carina, gaat met u op zoek naar antwoorden. Met beelden, muziek, tekst en rituelen kunnen we uitdrukking geven aan de betekenis die deze mens voor u had en heeft. 'Voorgoed' kan u coachen, op ideeën brengen en voorgaan tijdens het afscheid.