Dementie vriendelijk ritueel begeleidster

Vragen

 

Wie is Carina van den Beld?
Ik stel mij voor op de pagina Carina van den Beld.

Wat is een ritueel begeleider?
Een ritueel begeleider is iemand die opgeleid is om u te helpen belangrijke momenten in het leven vorm en inhoud te geven.

Waarom schakel ik een ritueel begeleider in?
Een ritueel begeleider heeft tijd en ruimte voor u in een moeilijke periode. De ritueel begeleider is uw klankbord en organiseert het afscheid voor u.

Wanneer schakel ik een ritueel begeleider in?
U kunt een ritueel begeleider inschakelen als u het einde voelt naderen of als een dierbare is overleden. Ook kunt u een beroep doen op een ritueel begeleider als u een moment na het afscheid wilt markeren, bijvoorbeeld rond het verstrooien van de as, het plaatsen van de steen of rondom een geboorte- of sterfdatum.

Wat doet een ritueel begeleider?
Door een gesprek met u te voeren krijgt de ritueel begeleider een 'beeld' van de persoon van wie afscheid wordt genomen. De goede, maar misschien ook de minder aangename, kanten van de persoon krijgen een plek. We proberen een 'rode draad', een thema of een persoonlijk symbool te benoemen.
Rond dit thema of persoonlijk symbool of 'rode draad' wordt het afscheid vorm gegeven. We kijken of luisteren samen naar beelden, muziek en tekst. 'Voorgoed' kan een boekje (liturgie) voor het afscheid of een gedachtenisprentje voor u maken.
De ritueel begeleider gaat voor tijdens het afscheid. U kunt zelf tekst lezen, muziek spelen of de kaars aansteken. De ritueel begeleider kan dat ook voor u doen.

Kan een persoonlijk afscheid ook gecombineerd worden met een kerkelijke uitvaart?
Ja, u kunt een kerkelijke uitvaart en een persoonlijk afscheid combineren. Na de uitvaartmis in de kerk kan een persoonlijk afscheid volgen in het crematorium. Een dankdienst in de kerk kan voorafgaan aan een persoonlijk ritueel bij het graf.

Is ritueel begeleiding gebonden aan een bepaalde religie of geloof?
Nee, bij ritueel begeleiding gaat het om uw visie, uw geloof of uw levensovertuiging.

Wat is een ritueel?
Een ritueel is een symbolische handeling. De betekenis van het ritueel ligt in datgene waar het symbool naar verwijst. Het aansteken van de kaars verwijst bijvoorbeeld naar 'het licht'.

Wat kost dat?
Ik spreek met u een totaalbedrag af voor een gesprek, het uitwerken van de viering en een nagesprek. Het nagesprek vindt meestal telefonisch plaats.

Betaalt de verzekering de ritueel begeleider?
Vaak wel, afhankelijk van uw verzekering. U kunt dit overleggen met uw uitvaartverzorger of -verzekeraar.

Werkt een ritueel begeleider alleen voor particulieren?
Nee, 'Voorgoed, ritueel begeleiding bij afscheid ' kan ook scholen en bedrijven coachen. Hierbij kunt u denken aan het opstellen van protocollen rondom overlijden en rouw of het organiseren van een viering of herdenking. Ook verzorgings-, en verpleeghuizen en zorginstellingen voor mensen met een beperking kan 'Voorgoed' ondersteunen.

Kan 'Voorgoed' ook kerkelijke uitvaartdiensten begeleiden?
Ja, 'Voorgoed' kan ook kerkelijke uitvaart diensten begeleiden, echter Carina is geen theoloog.